Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Aktualności

Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na

Czytaj dalej..

Ulga dotycząca składek od stycznia 2020 r.

 

Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Czytaj dalej..

Spadek obrotów gospodarczych u przedsiębiorcy

W przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,wtedy pod pojęciem miesiąc rozumie się 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych.

Czytaj dalej..

Tarcza antykryzysowa-ustawa zatwierdzona

Już jest ostateczna wersja ustawy zawierająca rozwiązania projektu tarczy antykryzysowej!!!
Od dziś będziemy informować was o tym jakie korzyści niesie ona dla przedsięborców i nie tylko.
Jednym z punktów pomocy dla przedsiębiorcy jest możliwość ubiegania się o środki z Funduszu

Czytaj dalej..
Partnerzy
{"slides_column":"5","slides_scroll":"2","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}