Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

International Dimensions In Economics, ŁÓDŹ 2011

W dniach 4–5 maja 2011 w Łodzi odbyła się druga międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „International Dimensions in Economics”, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Wspomagania Gospodarczego „OPTEAM” działające na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W konferencji wzięli udział zarówno studenci polskich, jak i zagranicznych ośrodków akademickich m.in.: z Serbii, Rosji i Litwy. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele naszej uczelni. SKNR „Rachunkowość” reprezentowane było przez Annę Wyłupek i Karolinę Wronę, które przedstawiły referat pt. „Vacillation of financial liquidity as first step on the road to company breakdown in the time of crisis” oraz Patrycję Szczecinę i Aleksandrę Śledzikowską, prezentujące referat na temat “Enterprise Resource Planning – advantages and disadvantages”.

Konferencja trwała dwa dni. Z uwagi na jej międzynarodowy charakter dominującym językiem spotkania był język angielski. Podczas pierwszego dnia odbyły się trzy sesje, podczas których studenci wygłaszali przygotowane przez siebie referaty, które uprzednio zgłoszone do konkursu otrzymały pozytywne recenzje od ekspertów. W godzinach popołudniowych uczestnicy zostali zaproszeni przez organizatorów na krótkie zwiedzanie Łodzi, w tym m.in. Manufaktury – jednego z największych centrów handlowo – usługowo- rozrywkowych w Polsce. Była to świetna okazja do zrobienia pamiątkowych zdjęć z wyjazdu. Wieczór zakończył się mniej oficjalną częścią konferencji, czyli integracją.

Podczas drugiego dnia studenci kontynuowali wygłaszanie referatów. Tym razem odbyły się dwie sesje. Po każdej prezentacji miał miejsce krótki panel dyskusyjny z udziałem kadry naukowej i osób biorących udział w konferencji. Zaprezentowane referaty podlegały ocenie ekspertów, którzy wyłonili zwycięzców oraz dodatkowo wyróżnili kilka najciekawszych prac. Niestety reprezentantkom naszego koła nie udało się wywalczyć miejsca na podium, jednak jak wszystkie zapewniają, konferencja była ciekawa i warta uczestnictwa. Spotkanie zakończyło się wręczeniem nagród najbardziej zasłużonym jej uczestnikom, jak również zrobieniem pamiątkowych zdjęć.

Galeria: