Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Wykład nt. nowelizacji Ustawy o Rachunkowości

Dnia 21.05.2009r. na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach odbył się wykład „Zmiany w ustawie o rachunkowości”.

Poprowadził go pan Krystian Kubanek, z Kancelarii Porad Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek spółka z o.o., któremu w tym miejscu jeszcze raz dziękujemy. Na wykład przybyli głównie członkowie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „Rachmistrz”, ale byli też inni studenci, dla których tematyka rachunkowości nie pozostaje obojętna.

Wykład miał za zadanie przybliżyć, jakich zmian dokonał ustawodawca od 01.05.2008r. oraz od 01.01.2009r. i jak te zmiany skutkują na sprawozdawczość finansową, księgowość i pracę biegłych rewidentów. Wiele aspektów prawnych zostało poparte przykładami z życia wziętymi, jako, że prelegent jest biegłym rewidentem i zna z praktyki problemy związane z tematyką wykładu.

Na pewno studenci zapamiętają spotkanie z wielu względów. Po pierwsze dlatego, że nie był to nudny wykład, z którego trzeba zaliczać egzamin, ale inspirująca do myślenia prelekcja na temat, który uczestników interesował, a po drugie dlatego, że uświadomił nam, jak wiele jeszcze pozostaje sfer rachunkowości, które z pewnością należałoby poznać, by w przyszłości myśleć o pracy księgowego, a może nawet biegłego rewidenta.

Galeria: