Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Mały podatnik

Wśród wielu zmian podatkowych, które zostały wprowadzone w 2020 roku, znalazło się podwyższenie limitu dla małych podatników w podatku PIT oraz CIT.

W praktyce oznacza to, że limit przychodów decydujący o statusie małego podatnika dla celów PIT oraz CIT będzie wynosił 8 747 000zł i będzie on wyższy o ponad 3,6mln od limitu z 2019 roku. Dla celów podatku VAT limit małego podatnika pozostał niezmieniony i wynosi 1 200 000 euro, co stanowi równowartość 5 248 000zł. Do przywilejów, jakie daje status małego podatnika, zalicza się m.in. możliwość rozliczania kwartalnego oraz prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych (nie dotyczy m.in. samochodów osobowych) do równowartości 50 000 euro. Status ten stanowi również jeden z warunków dających uprawnienia do stosowania 9% stawki w podatku CIT.