Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Koszty eksploatacji mieszkania w działalności gospodarczej

Typy wydatków związanych z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją mieszkania zaliczanymi w części do kosztów uzyskania przychodu: ➡️czynsz – w części wyliczonej na podstawie ustalonej proporcji ➡️media: 🔸 w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych liczników (jeśli to możliwe), 🔸 w części wyliczonej w oparciu o współczynnik ustalony na podstawie metrażu, który może ulec modyfikacji w związku ze specyfiką działalności 🔸 na podstawie faktur lub rozliczeń ze wspólnotą lub spółdzielnią mieszkaniową ➡️telefon i internet: 🔸w przypadku telefonu – na podstawie załączonego do faktury billingu (należy zaznaczyć, które połączenia/wiadomości były związane z prowadzoną działalnością), ❗️ważne: kosztem uzyskania przychodu nie będzie abonament na prywatny numer, ponieważ jest on ponoszony niezależnie od faktu prowadzenia działalności, 🔸w przypadku internetu – warto założyć osobne łącze do celów związanych z działalnością, wówczas cała faktura będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu ➡️odsetki od kredytu na mieszkanie: 🔸 na podstawie współczynnika, 🔸do kosztów uzyskania przychodu zaliczamy wyłącznie zapłacone odsetki od kredytu, 🔸 na podstawie wyciągu bankowego ➡️amortyzacja mieszkania lub jego części – koszt stanowią wówczas naliczane co miesiąc odpisy amortyzacyjne ➡️zakup wyposażenia (przeznaczonego na cele działalności) – księgowany na podstawie otrzymanych faktur za wyposażenie (komputer, biurko, krzesło, regały itp.) ➡️remont – na podstawie faktur, jeżeli zakupione materiały służą w całości do remontu części mieszkania związanej z działalnością gospodarczą.