Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Sigma Maraton Łódź

Kolejny sukces członków SKNR Rachmistrz!🏆

W dniach 3.04-5.04 Beata Bujoczek i Asia Dziedzic miały przyjemność reprezentować nasze koło podczas konferencji Sigma Maraton 2019 zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA działające przy Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Tematem przewodnim konferencji była „Współczesna rachunkowość w praktyce – specyficzne sektory gospodarki, rozwiązania, kategorie”. Pierwszego dnia po uroczystym rozpoczęciu uczestnicy mieli okazję wysłuchać ciekawych wystąpień m.in. na temat rachunkowości w Lasach Państwowych, uczelniach wyższych. Dzień zakończył się integracyjnym karaoke.
Dzień drugi rozpoczął się wykładami nt. instrumentów finansowych oraz. rachunkowości w instytucjach budżetowych, a także odbył się konkurs case study. Następnie uczestnicy prezentowali swoje referaty. Nasze członkinie przygotowały referat „Pełna rachunkowość czy uproszczona ewidencja przychodów i kosztów? – rachunkowość w organizacjach pozarządowych”.
Po zakończonych ciekawych i inspirujących sesjach referatowych uczestnicy udali się do planetarium, a następnie na wieczór integracyjny.
Trzeciego dnia uczestnicy wysłuchali wystąpień, wzięli udziału w teście dot. podatków i – na co wszyscy z niecierpliwością czekali – otrzymali wyniki konkursów. Naszym reprezentankom – pomimo poprzeczki wysoko postawionej przez uczestników – udało zdobyć się 3 miejsce w konkursie case study🥉

Serdecznie gratulujemy pozostałym uczestnikom i życzymy wszystkim dalszych sukcesów!
Dziękujemy Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA za możliwość udziału i zorganizowanie niesamowitego SIGMA Maraton 2019 !