Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Konferencja w Szczecinie I miejsce

W dniach 22-24 maja 2017 r. w Szczecinie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Studencka „Rachunkowość – praktyka, nauka, dydaktyka” oraz V Konkurs z wiedzy Rachunkowości LIDERZY RACHUNKOWOŚCI organizowana przez Koło Naukowe Rachunkowości „Storno”.
Pierwszego dnia odbyła się sesja referatowa, w której nasze reprezentantki Martyna Pilarska oraz Katarzyna Struzik przedstawiły swój artykuł pt. „Od książki do księgowości – dydaktyka, a praktyka, czyli przygotowanie do zawodu księgowego na podstawie badań przeprowadzonych wśród studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, którym wygrały I miejsce w konkursie referatów. Następnie Michał Michalski – trener skuteczności osobistej – przeprowadził szkolenie pt. „Nawyki korzeniami sukcesu” „Wyróżnij się albo zgiń, czyli budowanie przewagi konkurencyjnej”. Wieczorem uczestnicy konferencji integrowali się wspólnie przy blasku ogniska.

W drugim dniu konferencji swój referat pt. „Zakładanie biura rachunkowego i ocena jego działalności na podstawie badań ankietowych” wygłosiły Natalia Smandek oraz Katarzyna Sekuła. Później czekał na uczestniczki konferencji warsztat pt. „Co ja robię tu”, gdzie w plenerze, wykorzystując metodę Points of you – uczestnicy otworzyli swoje umysły i oderwali się od codziennej rutyny mogąc spojrzeć na różne zagadnienia z różnych perspektyw. Po południu uczestnicy zwiedzali Centrum Dialogu Przełomy, a wieczorem wspólnie bawili się w klubie.

Trzeciego dnia przyszedł czas na konkurs Liderzy Rachunkowości, w którym Martyna Pilarska oraz Katarzyna Struzik zajęły 3 miejsce !

Serdecznie dziękujemy KNR „STORNO” za trzy dni pełne wrażeń, wspaniałej atmosfery oraz za ciepłe przyjęcie, a naszym laureatkom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!