Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Letnie Igrzyska Rachunkowości Kraków

W dniach 18-20 maja 2016r. w Krakowie odbyła się X Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Rachunkowość. Nie tylko księgowanie.” połączona z Letnimi Igrzyskami z Rachunkowości.

Organizatorami tych wydarzeń były: Koło Naukowe Rewizji Finansowej AUDYT, Klub Młodych Księgowych oraz Koło Naukowe Controllingu i Finansów, działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W konkursie oraz konferencji wzięli udział studenci z całej Polski na czele z reprezentacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Przedstawicielami SKNR „Rachmistrz” byli: Monika Karczewska, Olga Hutyra, Michalina Bartecka oraz Izabela Jabłonka.

W pierwszym dniu zmagań swój referat pt. „Wpływ rozwoju technologii informacyjnej na obraz współczesnej rachunkowości” wygłosiły Michalina Bartecka oraz Izabela Jabłonka. Wieczór był czasem spędzonym na wspólnych rozmowach oraz zabawie na kręgielni.

Drugi dzień rozpoczął się od sprawdzenia wiedzy z rachunkowości, a zwłaszcza umiejętności generowania sprawozdania finansowego. Znakomite wyróżnienie uzyskała Izabela Jabłonka!

Na zakończenie ostatniej sesji referatowej swój referat wygłosiły reprezentantki naszego koła Monika Karczewska oraz Olga Hutyra pt.: „Odpisy aktualizujące czy manipulujące – sposób na kształtowanie wyników jednostki”. Ich praca okazała się bezkonkurencyjna i dziewczyny zdobyły I miejsce! Zwieńczeniem drugiego dnia spotkania była wzajemna integracja w jednym z krakowskich klubów.

W ostatnim dniu organizatorzy zagwarantowali uczestnikom wycieczkę na Kopiec Kościuszki oraz wspólne zwiedzanie okolicznego muzeum. Na zakończenie ogłoszono wyniki oraz rozdano nagrody ufundowane przez sponsorów.

Dziękujemy organizatorom konferencji za nowe doświadczenia, wspaniałą zabawę oraz wiele niezapomnianych wrażeń.