Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Konferencja w Lublinie

24 października 2016 dwie członkinie naszego Koła: Martyna Karaszewska i Monika Zając wzięły udział w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Tendencje rozwoju współczesnej rachunkowości finansowej i zarządczej” na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W Konferencji udział wzięła liczna grupa reprezentantów z Ukrainy z Uniwersytetów we Lwowie oraz w Równym. Konferencja była podzielona na dwie sesje referatowe, po których uczestnicy mieli wyłonić zwycięzcę. Nasze reprezentantki otrzymały wyróżnienie za wysoki poziom merytoryczny artykułu zaprezentowanego podczas Konferencji, którego tytuł brzmiał: „Etyka zawodowa w finansach i rachunkowości a wybrane metody zapobiegania nadużyciom”.

Zwieńczeniem Konferencji był bankiet zorganizowany w lubelskiej restauracji wspólnie z członkami Koła Naukowego Ekonomistów w Lublinie oraz Władzami Uczelni UMCS.

Dziękujemy organizatorom konferencji za miłe przyjęcie, wspaniałą zabawę oraz możliwość integracji z „sąsiadami” z Ukrainy.