Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Pomoc dla osób samozatrudnionych i pracujących na umowy zlecenia i o dzieło