Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Informacje o kole

 

Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz” to koło naukowe z ponad dwudziestoletnim stażem działające przy Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, której obecnym kierownikiem jest dr hab. Andrzej Krystian Piosik, prof. UE. Opiekunem samego Koła jest zaś Pani dr Iwona Franczak, pracownik Katedry Rachunkowości.

Głównym celem Koła jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu rachunkowości oraz finansów, jak i popularyzacja rachunkowości jako dziedziny wiedzy. Członkowie Koła dążą również do nawiązania współpracy z innymi uczelniami, a także podmiotami gospodarczymi.

Działalność w zakresie popularyzacji rachunkowości odbywa się poprzez liczne posty na stronie internetowej Koła oraz w mediach społecznościowych. Poruszane tematy to zagadnienia z obszaru m.in. nowości ze świata rachunkowości, zmian w przepisach rachunkowych i podatkowych czy ciekawostki, które zaskakują nawet weteranów rachunkowości. Ponadto publikowane jest słownictwo branżowe w kilku językach oraz podstawowe księgowania operacji gospodarczych.

Popularyzacja rachunkowości to także współpraca z różnymi instytucjami i firmami. Bardzo prężnie Koło współpracuje z takimi firmami jak SKwP Oddział w Katowicach, EY, KPMG, PwC, PwC SDC, Grant Thornton, UHY ECA, Wydawnictwo „Rachunkowość”, ING i wiele wiele innych.

Członkowie Koła bardzo chętnie uczestniczą także w licznych konferencjach naukowych, gdzie wygłaszają referaty czy krótkie prelekcje na interesujące ich tematy z zakresu szeroko rozumianych finansów, rachunkowości czy podatków. Bardzo często odnoszą przy tym rozliczne sukcesy!

KNR „Rachmistrz” organizuje również szereg wydarzeń, m.in. cykl warsztatów dla studentów „Trening czyni RachMISTRZA”, gdzie prelegenci – przedstawiciele największych firm księgowych, audytorskich, konsultingowych dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem. Ponadto co roku organizowane są także Ogólnopolskie Dni Rachunkowości, które gromadzą liczne grono studentów, naukowców i praktyków biznesu z całej Polski. A dla przyszłych studentów i być może członków Koła organizowany jest corocznie konkurs – Olimpiada „Zostań Rachmistrzem”, który sprawdza wiedzę uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu rachunkowości.

Poza tym wszystkim Rachmistrz to przede wszystkim ludzie – grupa przyjaciół, którzy lubią spędzać ze sobą czas w każdy możliwy sposób – czy to grając w planszówki, jedząc pizzę lub podejmując badania naukowe.

 

 

Koło Naukowe Rachunkowości „RACHMISTRZ”
przy Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ul. 1-go Maja 50
40-287 Katowice

E-mail: rachmistrz@uekat.pl