Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

BDO

➡️Nowelizacja ustawy dopuszcza równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 30 czerwca 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. To rozwiązanie wymagać

Czytaj dalej..