Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne