Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Jubileusz 20-lecia istnienia

 

Jubileusz 20-lecia istnienia

Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz” działa przy Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, której kierownikiem jest dr hab. Andrzej Krystian Piosik, prof. UE.

Głównym celem koła jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów jak i popularyzacja rachunkowości jako dziedziny wiedzy. Członkowie Koła dążą również do nawiązania współpracy z innymi uczelniami, a także podmiotami gospodarczymi. W ramach promocji na stronie koła oraz w mediach społecznościowych dostarczane są informacje o zmianach w przepisach rachunkowych i podatkowych, ciekawostki z zakresu rachunkowości oraz podstawowe księgowania operacji gospodarczych. Publikowane jest również słownictwo branżowe w 5 językach przygotowywane przez członków działu promocji we współpracy z pozostałymi działami koła.

 

  • Historia KNR Rachmistrz

Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz” działało przy Katedrze już w latach 70-tych i 80-tych. W ramach jego działalności organizowane były wakacyjne obozy naukowe, a także praktyki w przedsiębiorstwach. Członkowie Koła przeprowadzali liczne badania naukowe m.in. dotyczące rachunku kosztów w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Uzyskiwane wyniki opracowywano w postaci referatów. Opiekunami Koła byli m. in. prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner, dr Anna Łuckoś, dr Józef Pfaff (obecnie prof. UE dr hab. Józef Pfaff), dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, dr Łukasz Bielecki. Od grudnia 2020 roku opiekunem koła jest mgr Iwona Franczak.

Działające po dziś dzień przy Katedrze Rachunkowości Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz” istnieje od 03.03.2001 roku.

Od 2020 roku funkcję przewodniczącej koła pełni Agnieszka Konior. Rolę wiceprzewodniczącej pełni Zuzanna Kiełbasa. Dział organizacyjny stanowi Karolina Jaworska, a za kontakty zewnętrzne odpowiedzialna jest Joanna Dziedzic (poprzednia przewodnicząca koła). Działem promocji opiekuje się Angelika Szczypiorowska. Zaś Beata Krętosz zarządza finansami KNR „Rachmistrz”.

Początkowo działalność koła opierała się głównie na cyklicznych spotkaniach członków Koła, na których rozwiązywano różnego rodzaju zadania z rachunkowości, testy, podejmowano dyskusje na aktualne problemy występujące w gospodarce. Z czasem powstało „Pogotowie rachunkowe”, gdzie studenci uczelni, nie będący członkami koła, mogli kierować swoje wątpliwości lub problematyczne zadania do członków koła, którzy wraz z opiekunem starali się je rozwiązywać. Ciekawym projektem okazały się też „Naukowe Środy”. KNR „Rachmistrz” w ramach współpracy z Kołem Naukowym Prawa Podatkowego działającym na Uniwersytecie Śląskim, przeprowadzało cykliczne warsztaty z zakresu rachunkowości i dla studentów obu uczelni. Spotkania przygotowywane były na zasadzie studenci UE – studentom UŚ i odwrotnie, każda przygotowywana edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem z obu stron. Szkolenia, warsztaty, spotkania z praktykami to tylko część podejmowanych przez kolejne zarządy inicjatyw.

 

  • Konferencje, konkursy i szkolenia organizowane przez Koło

W wyniku kilkuletniej współpracy KNR Rachmistrz oraz Koła Naukowego Prawa Podatkowego z Uniwersytetu Śląskiego w dniu 15 kwietnia 2014 roku wspólnie zorganizowano I Śląską Konferencję Podatkową pt. „Szkodliwa konkurencja podatkowa”. Konferencja była skierowana do praktyków, czyli doradców podatkowych, jak również do pracowników naukowych, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa podatkowego. Myślą przewodnią była kontrowersyjna kwestia, szeroko rozumianych rajów podatkowych, sposobów unikania, uchylania się od podatków oraz optymalizacji podatkowej. Konferencja podzielona była na dwie części. W pierwszej swoje wystąpienia zaprezentowali praktycy, a zatem doradcy podatkowi, z takich firm jak KPMG czy ECDDP oraz przedstawiciel Ministerstwa Finansów Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej Cezary Krysiak. W drugiej natomiast do głosu doszli doktoranci oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego.

Po raz pierwszy konferencję naukową KNR Rachmistrz wraz z firmą EY przygotowało w dniach od 6 – 7 kwietnia 2016r. Tematem przewodnik było „Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach”. W konferencji udział wzięło 26 studentów, którzy przyjechali do Katowic z: Krakowa, Rzeszowa, Poznania, Łodzi, Torunia i Gdańska. W prezentowanych referatach szczególną uwagę zwrócono na przykładowe nadużycia występujące w rachunkowości, podkreślano rolę audytu śledczego w podmiotach gospodarczych, a także przedstawiono różnicę pomiędzy rachunkowościom kreatywną i agresywną. Po konferencji została wydana monografia naukowa „Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach” pod redakcją dr Magdaleny Wójcik – Jurkiewicz.

Przygotowanie pierwszej konferencji było dużym osiągnięciem członków koła, tym bardziej, że patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa oraz Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

KNR Rachmistrz nieprzerwanie od 2010r. na przełomie marca i kwietnia organizuje Ogólnopolskie Dni Rachunkowości (ODR). Jest to trzydniowe wydarzenie skierowane dla studentów kierunków ekonomicznych wszystkich publicznych uczelni w Polsce. W tych dniach do Katowic wielokrotnie przyjeżdżali studenci z Krakowa, Poznania, Torunia, Rzeszowa, Łodzi, Gdańska, Szczecina. W tym roku odbędzie się już XII edycja ODR.

KNR Rachmistrz jest również organizatorem konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Zostań Rachmistrzem”. Po raz pierwszy odbył się on 9 marca 2016r. W tej edycji udział wzięło 56 osób z województwa śląskiego i świętokrzyskiego. Uczniowie w dwuosobowych zespołach rozwiązywali test oraz zadanie sytuacyjne przygotowywane przez członków koła we współpracy z jego opiekunem merytorycznym
dr Magdaleną Wójcik – Jurkiewicz. Obszar tematyczny dotyczy regulacji Ustawy o rachunkowości. Mamy za sobą już VI edycję!

W ramach pogłębiania i rozwijania wiedzy z zakresu rachunkowości KNR Rachmistrz od początku swojej działalności przygotowuje warsztaty i szkolenia dla swoich członków oraz pozostałych studentów uczelni. 3 grudnia 2003 roku czyli w roku powstania koła na terenie uczelni zorganizowano „Dzień Biegłego Rewidenta”. Podczas którego uczestnicy mogli poznać zasady obowiązujące w procedurze uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta.

W ciągu dwudziestu lat istnienia koła odbyło się wiele warsztatów organizowanych przez różne firmy, koła i organizacje. W 2019 roku pojawiła się też inicjatywa „Trening, czyni rachmistrza” w ramach, którego odbywa się wiele praktycznych szkoleń z różnych dziedzin.

W związku z tym, że podstawowym celem działalności koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu rachunkowości, koło stara się nawiązywać kontakty z różnymi podmiotami gospodarczymi, które w praktyczny sposób podczas licznych szkoleń i warsztatów przygotują studentów do podejmowania pierwszych kroków na rynku pracy.

 

  • Osiągnięcia członków KNR Rachmistrz

Członkowie KNR Rachmistrz licznie biorą udział w konkursach oraz konferencjach organizowanych na uczelniach w całej Polsce. Jednym z ważniejszych osiągnięć na początku istnienia koła było zajęcie w 2003 roku I miejsca w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Szkół Wyższych organizowanego przez Koło Naukowe Rachunkowości przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konkurs polegał na drużynowym księgowaniu operacji gospodarczych w programie Symfonia. Do jednego z pierwszych osiągnięć można zaliczyć także zajęcie II miejsca w konkursie indywidualnym, w kolejnej edycji konkursu w 2004r.

Każdego roku członkowie koła uczestniczą w wielu konferencjach, konkursach z powodzeniem osiągając sukcesy. Do jednych z nowszych osiągnięć możemy zaliczyć zdobycie przez reprezentantów koła I miejsca w konkursie referatów na IX Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji „Rachunkowość Warta Poznania” w 2019 roku oraz zajęcie II miejsca w drużynowym konkursie z rachunkowości „UCZELNIADA”  w 2019 roku w Sopocie. Z kolei w poprzednim roku „Rachmistrzynie” zajęły I miejsce w konkursie wiedzy przygotowanym przez PwC Polska na X Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji „Rachunkowość Warta Poznania”. Wszystkie szczegóły osiągnięć i wyjazdów Rachmistrzów znajdują się na stronie www koła w zakładce Działalność.

 

  • Współpraca

KNR Rachmistrz od wielu lat współpracuje z SKwP. Stowarzyszenie wspiera wszelkie inicjatywy podejmowane przez koło. Członkowie zawsze mogą liczyć na dofinansowanie oraz sponsorowanie nagród dla uczestników Ogólnopolskich Dni Rachunkowości. Liczna grupa rachmistrzów pozostaje członkami SKwP. Od 2016 roku SKwP Oddział w Katowicach objęło patronatem honorowym konkurs „Zostań Rachmistrzem” organizowanym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkowym atutem współpracy z SKwP jest możliwość uczestniczenia w szkoleniach prowadzonych przez Stowarzyszenie. Ponadto KNR Rachmistrz współpracuje m.in. z: KMPG, PWC Service Delivery Center , Grant Thornton, UHY ECA, Kaufland, Kariera w Finansach, EY, Wydawnictwem „Rachunkowość ” .

 

  • Inne wydarzenia z życia koła – jubileusz, osiągnięcia i wyróżnienia

W 2011 roku KNR Rachmistrz obchodziło jubileusz 10- lecia istnienia, którego obchody zorganizowano 5. grudnia. Świętowanie rozpoczęto od warsztatów podatkowych prowadzonych przez firmę BZM Consulting. Uczestnicy mieli okazję zaznajomić się z zagadnieniami podatku od towarów i usług oraz zmierzyć się z wypełnieniem rejestrów VAT i deklaracji VAT 7. Następnie zgromadzeni studenci wysłuchali wykładu dotyczącego zagadnień podatku odroczonego, przeprowadzonego przez przedstawicielkę Kancelarii Porad Finansowo – Księgowych dr Piotra Rojka. Jednak najwięcej emocji wzbudził zorganizowany przez członków Koła wraz z Firmą Ernst & Young (ocenie EY) drużynowy konkurs. Do konkursu zgłosiły się aż 34 3-osobowe drużyny. Po teście z rachunkowości finansowej do finału zakwalifikowało się 10 zespołów, które zmierzyły się z case study firmy Ernst & Young. Zwieńczeniem wieczoru było forum z partnerami Koła, w którym wzięli udział przedstawiciele: BZM Consulting, Ernst & Young, Kancelarii Porad Finansowo – Księgowych dr Piotra Rojka, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, SAGE. Obchody jubileuszu i związane z nimi spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, w którym łącznie wzięło udział ponad 150 studentów.

Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz” angażuje się w życie studenckie uczelni oraz jej promowanie. Każdego roku stawiane są nowe cele, do których wszyscy wraz z ich opiekunem wytrwale dążą. Na przestrzeni lat można zauważyć, że energii i zapału do podejmowania nowych wyzwań nikomu w kole nie brakuje, i oby tak pozostało dalej.

Pomimo okresu pandemii Koło aktywnie organizuje spotkania, wspiera również akcje charytatywne m. in. dawstwo szpiku DKMS, zorganizowaliśmy zbiórkę dla Domu Dziecka w Oświęcimiu. Odbyły się w formule zdalnej ODR, Trening czyni Rachmistrza oraz liczne szkolenia. Przygotowujemy się do kolejnych Olimpiad, Ogólnopolskich Dni Rachunkowości, a także bierzemy udział w konferencjach ogólnopolskich. Wszelkie informacje przekazujemy na bieżąco w naszych mediach społecznościowych i na stronie www.

Dziękujemy za 20 lat razem i zapraszamy po więcej!!!

Źródła:

  • Monika Karczewska, Historia Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości  „Rachmistrz” – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  •  https://rachmistrz.ue.katowice.pl/