Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Darowizna przekazana na zwalczenie COVID-19

Istnieje możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość darowizny (pieniężnej lub rzeczowej) przekazanej na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem, na rzecz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.
W przypadku darowizny przekazanej:
do

Czytaj dalej..

Umowa o dzieło a zgłoszenie do ZUS

Art. 22. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) wprowadza się następujące zmiany:1) w art. 36 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:

 

 

Czytaj dalej..

Pożyczka dla mikro przedsiębiorców

Biorąc pod uwagę cel mikropożyczki czyli utrzymanie w zatrudnieniu pracowników, mikroprzedsiebiorca, który nie zatrudniał pracowników na dzień 29.02.2020r. nie może ubiegać się o pożyczkę.
Pożyczka jest otrzymywana z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 5000,00zł.
Oprocentowanie 0,05 stopy redyskonta weksli w
Czytaj dalej..