Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Naukowe środy 2012

 

To już druga edycja projektu NAUKOWE ŚRODY organizowana przez naszych Rachmistrzów przy współpracy z Kołem Prawa Podatkowego Uniwersytetu Śląskiego. Projekt był realizowany w środy każdego tygodnia począwszy od 21 marca aż do 4 kwietnia bieżącego roku. Członkowie obu kół wcielając się w rolę szkoleniowców, przeprowadzili cykl warsztatów dotyczących zagadnień związanych z rachunkowością oraz podatkami. Każde jednorazowe szkolenie podzielone było na dwie części. Pierwsza – teoretyczna, na której została przekazana wiedza obejmująca daną problematykę oraz część praktyczna, która umożliwiła zastosowanie nabytych informacji w codziennych, dotyczących każdego z nas sytuacjach. Nie obyło się także bez nagród przygotowanych przez organizatorów spotkań dla najbardziej aktywnych słuchaczy. Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w co najmniej dwóch szkoleniach zostali nagrodzeni , jakże cennym na naszej ścieżce zawodowej certyfikatempotwierdzającym uczestnictwo.

SKNR Rachmistrz dla KNPP
Tematem przewodnim pierwszego szkolenia realizowanego w ramach cyklu Naukowe Środy dla studentów Wydziału Prawa i Administracji, było „Jak prawidłowo wypełnić zeznanie podatkowe”. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, ponieważ frekwencja wyniosła niemal 90 słuchaczy. Pierwsza część spotkania obejmowała omówienie poszczególnych pozycji zarówno PIT-37 , PIT/O jak i PIT-11 w tym jak dokonać poszczególnych odliczeń od dochodu oraz odliczeń od podatku . Szczególną uwagę zwróciliśmy na najczęstsze błędy popełniane podczas wypełniania zeznania podatkowego oraz konsekwencje tych pomyłek. Ważnym aspektem było także przedstawienie zmian, które nastąpiły od 01.01.2012 w prawie podatkowym. Na zakończenie przewidziane zostało krótkie wyzwanie dla słuchaczy obejmujące wypełnienie zeznania podatkowego na podstawie otrzymanej treści wraz z załącznikiem w postaci wypełnionego arkusza PIT-11. Za prawidłowo wypełnione pozycje studenci zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. W trakcie spotkania możliwe było także zadawanie pytań , na które prowadzący udzielali odpowiedzi w celu rozwiania wszelkich wątpliwości.

Kolejne szkolenie pt. „Wprowadzenie do bilansu” miało na celu zgłębienie wiedzy dotyczącej sporządzania oraz znaczenia tegoż o to sprawozdania finansowego. Przedstawione zostały podstawowe informacje na temat poszczególnych elementów bilansu, zasady jego sporządzania oraz funkcje jakie pełni w każdym nawet najmniejszym przedsiębiorstwie. W drugiej części spotkania uczestnicy musieli zmierzyć się z czterema zadaniami o rosnącym stopniu trudności. Dwa pierwsze polecenia koncentrowały się na przyporządkowaniu pozycji do poszczególnych grup aktywów i pasywów, natomiast dwa ostatnie wymagały dokonania obliczeń w bilansie.

„Sporządzanie sprawozdania finansowego” to ostatni temat szkolenia z cyklu spotkań dedykowanych przyszłym prawnikom. Członkowie naszego koła tym razem skupili się na problematyce dotyczącej obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych, jego poszczególnych elementów oraz dnia na jaki powinien zostać sporządzony. Szczegółowo zostały także omówione poszczególne segmenty rachunku wyników. Jak na każdym spotkaniu, także i tym razem nie odmówiliśmy sobie sprawdzenia nabytej wiedzy poprzez krótkie zadania przeznaczone do samodzielnego rozwiązania. Dla najbardziej aktywnych przeznaczone były symboliczne gadżety.

BZM Consulting dla SKNR Rachmistrz
Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego mieli okazję, podobnie jak studenci Wydziału Prawa i Administracji, uczestniczyć w szkoleniu o tematyce „Jak prawidłowo wypełnić zeznanie podatkowe”. Specjalnie dla naszego koła spotkanie to zostało poprowadzone przez przedstawicieli BZM Consulting za co jesteśmy bardzo wdzięczni. W części teoretycznej zostały omówione podstawowe zasady sporządzania zeznania podatkowego, najczęściej popełniane błędy , ich konsekwencje oraz sposób sporządzania ich korekty. Jako część praktyczna został przewidziany krótki test polegający na złożeniu zeznania podatkowego przy wykorzystaniu danej treści oraz PIT-11. Szkoleniowcy odpowiadali na wszystkie zadane im pytania, których ze strony zainteresowanych studentów padło bardzo dużo. Szkolenie cieszyło się wysoką frekwencją.

KN Prawa Podatkowego dla SKN Rachmistrz
Kolejne szkolenie z cyklu naukowych śród przygotowane dla naszych studentów przezKN Prawa Podatkowego dotyczyło zagadnień związanych z podatkiem od nieruchomości. W pierwszej kolejności została sprawdzona wiedza słuchaczy na temat podstawowych pojęć ściśle związanych z podatkami oraz zapoznaliśmy się z aktami prawnymi z tego zakresu. W dalszej części szkolenia dowiedzieliśmy się w jaki sposób ustalana jest wysokość zobowiązania podatkowego oraz w jakich terminach należy je regulować. Posługując się przykładami wyjaśniano kwestie budzące wątpliwości uczestników, a także wskazano jakie warunki należy spełnić by skorzystać z ulg, bądź zwolnienia od konieczności zapłaty podatku. Przyszli prawnicy udzielali także naszym studentom wielu przydatnych porad. Dla osób, które udzielały prawidłowych odpowiedzi przewidziane zostały nagrody.

4 kwietnia mieliśmy przyjemność uczestniczyć już w ostatnim spotkaniu cyklu II edycji „Naukowych Śród”. Motywem przewodnim szkolenia była „Optymalizacja podatkowa w zakresie CIT”. Prowadzący poruszyli temat grup kapitałowych oraz przedstawili narzędzia wykorzystywane przez wiele przedsiębiorstw do optymalizacji podatkowej, czego przykładem może być odpowiednie zarządzanie elementami kosztów podatkowych. Każdy ze słuchaczy wykazał się ogromnym zainteresowaniem zagadnieniami z tego zakresu.

Każdy z uczestników wyraził ogromne zadowolenie z odbytych szkoleń w ramach II edycji projektu „Naukowe Środy”. Współpraca z przedstawicielami BZM Consulting oraz KN Prawa Podatkowego została bardzo pozytywnie oceniona. Jednocześnie pragniemy wyrazić nadzieję na kontynuację naszej współpracy w kolejnych podejmowanych przez nasze koło przedsięwzięciach. Zarówno organizatorom jak i wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy!