Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Zniszczenie materiałów w wyniku zdarzeń losowych