Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

SIGMA MARATON 2015 Łódź

W dniach 2 – 4 grudnia 2015 odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja SIGMA MARATON pt. „Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Organizatorami byli członkowie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA. W tym roku Łódź odwiedzili studenci z Krakowa, Poznania, Gdańska oraz Torunia. Nie zabrakło także członków Rachmistrza. Nasze koło reprezentowali: Monika Karczewska, Zuzanna Dziwoki, Krzysztof Ciesielski i Krzysztof Podgórski.

Po oficjalnym otwarciu konferencji rozpoczęły się wystąpienia. Tego dnia swój referat pt. „Regulacje małych i średnich przedsiębiorstw” zaprezentowały Monika Karczewska i Zuzanna Dziwoki. Zwieńczeniem dnia było wyjście do klubu. Jak się okazało integracja przebiegła bardzo pomyślnie. Nieoczekiwanie przyczyniły się to tego gry planszowe 🙂

Kolejny dzień rozpoczął się od wystąpienia sponsora SKwP Oddziału Okręgowego w Łodzi. Następnie reprezentanci Krajowej Izby Doradców Podatkowych przeprowadzili case study. Zmierzenie się z wiedzą o podatkach zakończyło się sukcesem dla naszych Rachmistrzów! Krzysztof Ciesielki i Krzysztof Podgórski zajęli I miejsce w tym konkursie ex aequo z drużyną SKN Pecunia Moderna z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Po przerwie rozpoczęła się następna sesja referatów, w której wystąpili nasi gentelmeni – Krzysztof Ciesielski i Krzysztof Podgórski. Przedstawili zagadnienie pt. „Klasyczne i nowoczesne źródła finansowania majątku w przedsiębiorstwie”. Tego dnia umysły były wytężone przez cały czas, gdyż jeszcze czekało na wszystkich podjęcie zmagań z rachunkowością finansową i zarządczą w case study przygotowanym przez ACCA. Idąc za ciosem nasi niesamowici Rachmistrze po raz kolejny nie dali szans konkurentom i pokonali wszystkich po raz drugi tego samego dnia zdobywając I miejsce 🙂 Dzień pełen emocji i radości w naszym zespole zakończył się wspólnym wyjściem do klubu. Tym razem była okazja na wzięcie udziału w karaoke. Zwycięzcom dwóch konkursów poszło naprawdę świetnieJ

Ostatni dzień przyniósł również świetną zabawę wszystkim uczestnikom, ponieważ koło SIGMA przy pomocy pracowników uczelni przeprowadziło grę pt. „Homoresponsabilis in the Globalized World”. Nieoczekiwanie ta forma pozwoliła na wykorzystanie w praktyce nie tylko aspektów związanych z umiejętnością zarządzania pieniędzmi, ale także ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zmieniającą się sytuacją rynkową. Nie liczył się tu wynik, a dobra zabawa 🙂

Pobyt w Łodzi zwieńczony został ogłoszeniem wyników konkursu referatów. Dla naszego koła to był kolejny powód do radości, ponieważ wyróżnienie zdobyły Monika Karczewska i Zuzanna Dziwoki. Oficjalnie zakończenie konferencji odbyło się z nadzieją na kolejne spotkanie już za rok 🙂

Pragniemy podziękować organizatorom za przygotowanie konferencji i możliwość odwiedzenia Łodzi 🙂