Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

WIS wiąże organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem.

  • Wprowadzona do ustawy o VAT ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Będzie zawierać opis towaru albo usługi albo kilku towarów lub usług, które razem składają się na jedno świadczenie, ich zidentyfikowanie według odpowiedniej klasyfikacji i właściwą stawkę podatku VAT.
  • Wystąpienie z wnioskiem o wydanie WIS jest możliwe od 1 listopada 2019 roku, jednakże WIS będzie dotyczył stanu prawnego, który zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku, – od tego dnia stosowane będą nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT wg:
    • Nomenklatury scalonej,
    • Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych,
    • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług

oraz przepisy dotyczące nowej matrycy stawek tego podatku.