Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Pożyczka dla mikro przedsiębiorców

Biorąc pod uwagę cel mikropożyczki czyli utrzymanie w zatrudnieniu pracowników, mikroprzedsiebiorca, który nie zatrudniał pracowników na dzień 29.02.2020r. nie może ubiegać się o pożyczkę.
Pożyczka jest otrzymywana z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 5000,00zł.
Oprocentowanie 0,05 stopy redyskonta weksli w skali roku.
Pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu (na wniosek przedsiębiorcy), jeżeli mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020r.
Pożyczka jest fakultatywna – czyli można, ale nie trzeba jej otrzymać.