Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Kolejny sukces Rachmistrzów!

Z radością informujemy, że podczas, VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Współczesna rachunkowość w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych” odbywającej się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, członkinie naszego koła: Ewelina Papaj i Wioleta Placha z referatem „Modele wyceny aktywów i pasywów w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych” zajęły II miejsce!

To nie koniec dobrych wieści. Ewelina i Wioleta, tym razem w drużynie z Moniką Bojdoł zajęły również 2 miejsce w case study zorganizowanym przez firmę EY!

BARDZO BARDZO GRATULUJEMY!