Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Kraków 2010

W dniach 1-3 grudnia 2010 r. odbyła się V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W tym roku przebiegała pod hasłem „Rachunkowość u progu nowej dekady”. Nasze Koło reprezentowało aż 9 osób.

Kraków przywitał nas mrozem oraz dużą ilością śniegu. Na szczęście nasz pociąg był jedynie nieznacznie opóźniony, ponieważ przykładowo z powodu śniegu podróż naszych kolegów i koleżanek z Poznania wydłużyła się aż o 5 godzin.

W pierwszym dniu Konferencji odbył się wykład firmy Philips Morris International na temat nowych technologii wspierających system rachunkowości. Wiele osób, które nie miały jeszcze okazji pracować na systemie ERP mogło się dowiedzieć o wielu jego zaletach. Był to pracowity dzień: odbyły się dwie sesje referatowe, w której Karolina Wrona, Mateusz Wyleżoł oraz Anna Wyłupek przedstawili referat pt. „Finanse i rachunkowość – teoretyczne wyobrażenia a rzeczywisty proces zdobywania wiedzy kierunkowej” porównujący ilości godzin wykładowych rachunkowości w toku kształcenia na różnych uczelniach w Polsce, a Patrycja Szczecina i Judyta Sztymelska podjęły się kontrowersyjnego tematu, a mianowicie „Rachunkowość kreatywna, czyli od rzetelnego sporządzania sprawozdania finansowego po nieuczciwą manipulację danymi finansowymi”.

Drugiego dnia swoje referaty wygłosiły Adriana Neuwerth i Angelika Simińska pt. „MSSF dla MŚP jako odzew IASB na potrzeby gospodarki międzynarodowej” o dopiero wprowadzanych do Polski międzynarodowych ułatwieniach dla sektora MŚP oraz Arleta Sadowska i Monika Piskrzyńska o „Sprawozdaniu finansowym jako nadrzędnym źródle informacji ekonomicznej o jednostce gospodarczej”. Po krótkiej przerwie odbyło się ogłoszenie wyników. Referat Karoliny Wrony, Mateusza Wyleżoła i Anny Wyłupek zdobył I miejsce, a Patrycji Szczeciny i Judyty Sztymelskiej III miejsce. Radość była przeogromna, zwłaszcza, że do Krakowa zjechali się studenci z aż dziecięciu ośrodków akademickich, a Katowice zdobyły, aż dwa miejsce medalowe.

Po południu część z nas uczestniczyła w Case Study powadzonym przez firmę PMI Service Center na temat zamknięcia miesiąca w dużej międzynarodowej spółce oraz procesu konsolidacji.

Ostatni dzień poświęcony był głównemu sponsorowi konferencji – firmie Ernst & Young. Przedstawiciele firmy przeprowadzili Case Study na temat ewidencji, wyceny i rozliczania zapasów. I tutaj „Rachmistrzowie” pokazali klasę, ponieważ drużyna w składzie: Karolina Wrona, Mateusz Wyleżoł, Anna Wyłupek oraz Adriana Neuwerth zdobyła III miejsce.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie Koła !

Galeria: