Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Roszczenie wobec pracownika z tytułu niedoboru ŚT