Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Bierne rozliczenia międzyokresowe