Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Rozliczenia międzyokresowe przychodów