Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów