Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Odpisy aktualizujące należności

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich spłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Aktualizacja wartości należności umożliwia przedstawienie wiernego i rzetelnego obrazu jednostki w sprawozdaniu finansowym. Art. 35b ust. 1 UoR określa należności, które są objęte obowiązkiem aktualizacji. W bilansie

Czytaj dalej..

Akredytywa

Akredytywa to pisemne zobowiązanie banku dłużnika do wypłacenia wskazanemu beneficjentowi określonej kwoty pieniężnej w ustalonym terminie, pod warunkiem dostarczenia do banku pośredniczącego przez beneficjenta dokumentów, które odpowiadają wymogom akredytywy. Akredytywa polega na wyodrębnieniu przez bank na wniosek dłużnika środków na

Czytaj dalej..