Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków chorobowych