Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

XI edycja – 2020

XI OGÓLNOPOLSKIE DNI RACHUNKOWOŚCI

„Współczesne problemy w obszarze rachunkowości i podatków”

 

Za nami XI Ogólnopolskie Dni Rachunkowości – jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu KNR „Rachmistrz”.

Miesiące przygotowań i starań po to, by wszystko było dopięte na ostatni guzik i mogło wydać dobre owoce. Czas zatem na podsumowanie!
W tym roku Ogólnopolskie Dni Rachunkowości odbyły się w formie zdalnej i troszkę później niż zazwyczaj, jednak nie zabrakło emocji i atrakcji.

 

Podczas XI Ogólnopolskich Dni Rachunkowości po raz kolejny odbyła się konferencja naukowa. Tegoroczny temat konferencji brzmiał: „Współczesne problemy w obszarze rachunkowości i podatków”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesje referatowe zostały podzielone na 2 panele. W konkursie referatów zwycięskie miejsca, za najlepsze referaty zarówno pod względem merytorycznym, adekwatnym do tematu konferencji jak i pod względem sposobu prezentacji, zajęli:

  • Anna Partocka i Wiktoria Walkowiak , studentki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członkinie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości KONTO– I miejsce za referat pt. „Ulga IP BOX sposobem na pobudzenie innowacji w polskich przedsiębiorstwach”

 

 

  • Julia Krysiak i Barbara Malmon, studentki Uniwersytetu Łódzkiego, członkinie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA – II miejsce w konkursie referatów za referat pt. „Informacje finansowe i niefinansowe na stronach internetowych spółek”

 

 

  • Izabela Morawska, doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – III miejsce za referat pt. „Obszary stosowania wartości szacunkowych w MSSF ”„przychody z umów z klientami””.

 

 

 

 

 

 

 

  • Agnieszka Konior, Zuzanna Kiełbasa, studentki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, członkinie koła Naukowego Rachunkowości RACHMISTRZ – III miejsce za referat pt. ”Negatywne praktyki księgowe, jako narzędzie kreacji wyniku finansowego jednostki”

 

 

 

 

 

 

  • Jednakże konferencja naukowa to tylko część Ogólnopolskich Dni Rachunkowości. Uczestnicy mogli również wziąć udział w dwóch wykładach szkoleniowych. Pierwszy przeprowadzili przedstawiciele firmy Kaufland dotyczący tematu konferencji, za co serdecznie dziękujemy. Drugi wykład w jakim mogliśmy wziąć udział przedstawił prelegent z firmy KPMG. Temat warsztatu” Współczesne problemy w obszarze rachunkowości i podatków- nowy JPK i obowiązki powiązane”. Bardzo serdecznie dziękujemy.

 

Nieodłącznym elementem Ogólnopolskich Dni Rachunkowości, który stał się już tradycją, jest gra miejska organizowana przez członków KNR Rachmistrz. Tym razem ze względu na tryb konferencji przeprowadzony został QUIZ o Śląsku, przygotowany przez członka naszego koła Beatę Krętosz. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat budynków, charakterystycznych miejsc na Śląsku i gwary śląskiej .Uczestnicy chętnie wzięli udział w zabawie i wszyscy zostali nagrodzeni upominkami od Miasta Katowice.

 

W tym roku udział w XI Ogólnopolskich Dniach Rachunkowości brali studenci z Rzeszowa, Poznania, Łodzi, Krakowa i Katowic, którym bardzo gorąco dziękujemy za sumienne przygotowanie prezentacji referatowych oraz chęć uczestnictwa w przygotowanych przez nas atrakcjach.

Serdecznie dziękujemy naszym Partnerom : Kaufland, KPMG, Rachunkowość, SKWP oddział Katowice, za wsparcie merytoryczne wydarzenia, a także ufundowanie nagród rzeczowych.

Dziękujemy także Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i miastu Katowice za objęcie wydarzenia patronatem honorowym oraz ufundowanie nagród rzeczowych.

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 

XI Ogólnopolskie Dni Rachunkowości dobiegły końca… Do zobaczenia w przyszłym roku!