Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Zaprzyjaźnione koła

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA (Uniwersytet Łódzki)

SKNR SIGMA działa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy Katedrze Rachunkowości od 1978 r. Opiekunkami koła są: prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek i mgr Joanna Piłacik. Sigma to nic innego jak: Studencka Instytucja Generalnie Mająca Aspiracje, czego potwierdzeniem są następujące projekty i inicjatywy:

  • organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „SIGMA MARATON”,
  • czołowe miejsca w konkursach z obszaru rachunkowości,
  • organizacja imprez integracyjnych dla środowisk studenckich,
  • szkolenia i warsztaty przy współpracy z zaprzyjaźnionymi z Sigmą firmami,
  • pomoc przy badaniach naukowych pracowników Katedry Rachunkowości,
  • pomoc przy prestiżowych projektach Sekcji do spraw Promocji Wydziału Zarządzania oraz Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania.

 

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA

Katedra Rachunkowości
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
e-mail: sigmawz@gmail.com

https://sigma.sknr.pl/

https://www.facebook.com/sknrsigma/

 

 

Studenckie Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego (Uniwersytet Śląski)

Studenckie Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego przy Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego działa od 2006. Jest najstarszym aktywnie działającym Kołem Naukowym przy WPiA UŚ. Profil działalności ukierunkowany jest przede wszystkim na działalność naukową z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawnych aspektów funkcjonowania rynku kapitałowego (szeroko rozumiane zagadnienia związane z prawem gospodarczym i dziedzinami nauk związanymi z gospodarką)

 

Studenckie Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 11b
40-007 Katowice
e-mail: kolo.gih.us@gmail.com

https://www.facebook.com/KNPGiH/

 

 

Koło Naukowe Rachunkowości „Audytor” (Uniwersytet Gdański)

Koło Naukowe Rachunkowości „Audytor” działa przy Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. „Audytor” zrzesza studentów wszystkich lat rachunkowości, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konkursach, konferencjach, debatach i którzy, zgodnie z misją Koła, chcą „uczyć się bawiąc, bawić się ucząc”.

„Audytor” posiada już wieloletnie doświadczenie w organizacji konkursów, konferencji, szkoleń wyjazdowych, spotkań integrujących środowisko studenckie, społeczność wykładowców oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych firm i stowarzyszeń.

Największym wydarzeniem organizowanym przez Audytora jest Ogólnopolski Studencki Konkurs Amatorów Rachunkowości UCZELNIADA, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów kierunków ekonomicznych w całej Polsce. Do tej pory odbyło się już 18 edycji Konkursu!

 

Koło Naukowe Rachunkowości AUDYTOR

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
e-mail: audytor.wzr@gmail.com

http://www.audytor.wzr.pl/index.php

https://www.facebook.com/KNRAudytor

 

 

Koło Naukowe Bankowości (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Koło Naukowe Bankowości przy Katedrze Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach powstało z inicjatywy studentów Akademii Ekonomicznej. Skupia studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i rozwijaniem zainteresowań związanych z szeroko rozumianą bankowością i finansami. Koło istnieje nieprzerwanie od 2000 r.

Głównym celem działalności KNB jest rozwijanie „horyzontów myślowych” jego członków, poszerzanie ich wiedzy z zakresu bankowości i finansów, umożliwianie członkom Koła zdobywania doświadczeń w sferze wykraczającej poza czystą teorię nauk ekonomicznych. Cel ten jest realizowany poprzez:

  • organizowanie konferencji naukowych, seminariów i spotkań dyskusyjnych oraz aktywny udział w imprezach zewnętrznych tego rodzaju,
  • częste spotkania dyskusyjne członków Koła,
  • współpracę z pracownikami Katedry Finansów,
  • udział w konkursach tematycznych.

Koło Naukowe Bankowości

Wydział Finansów
Uniwersytet Ekonomiczny
ul. 1 Maja 50
40-007 Katowice
e-mail: knb.uekatowice@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076878931105