Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Zaprzyjaźnione koła

 

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Sigma (Uniwersytet Łódzki)

SKNR SIGMA działa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy Katedrze Rachunkowości od 1978 r. Opiekunkami koła są: prof. nadzw. dr hab. Ewa Walioska i prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek. Sigma to nic innego jak: Studencka Instytucja Generalnie Mająca Aspiracje, czego potwierdzeniem są wymienione projekty

 

 

  • organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „SIGMA MARATON”
  • czołowe miejsca w konkursach z obszaru rachunkowości
  • organizacja imprez integracyjnych dla środowisk studenckich
  • szkolenia i warsztaty przy współpracy z zaprzyjaźnionymi z Sigmą firmami
  • pomoc przy badaniach naukowych pracowników Katedry Rachunkowości
  • pomoc przy prestiżowych projektach Sekcji do spraw Promocji Wydziału Zarządzania oraz Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania.

 

Kontakt:
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Sigma
Katedra Rachunkowości
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
e-mail: sknr_sigma@o2.pl

 

 

SKN Prawa Gospodarczego i Handlowego (Uniwersytet Śląski)

Studenckie Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego przy Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego działa od 2006. Profil działalności ukierunkowany jest przede wszystkim na działalność naukową z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawnych aspektów funkcjonowania rynku kapitałowego.

 

Kontakt:
Studenckie Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
ul. Bankowa 11b
40-007 Katowice
tel. 605 888 441
www: www.knpgih.us.edu.pl

 

Koło Naukowe Rachunkowości „Audytor” (Uniwersytet Gdański)

Koło Naukowe Rachunkowości „Audytor” działa przy Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. „Audytor” liczy blisko 30 członków, studentów wszystkich lat rachunkowości, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konkursach, konferencjach, debatach i którzy, zgodnie z misją Koła, chcą „uczyć się bawiąc, bawić się ucząc”.

„Audytor” posiada już wieloletnie doświadczenie w organizacji konkursów, konferencji, szkoleń wyjazdowych, spotkań integrujących środowisko studenckie, społeczność wykładowców oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych firm i stowarzyszeń.

Największym wydarzeniem organizowanym przez Audytora jest Ogólnopolski Studencki Konkurs Amatorów Rachunkowości UCZELNIADA, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów kierunków ekonomicznych w całej Polsce. Do tej pory odbyło się już 5 edycji Konkursu, a zmierzyło się w nim blisko 430 uczestników.

Kontakt:
Koło Naukowe Rachunkowości AUDYTOR
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
www: www.audytor.wzr.pl
e-mail: audytor.wzr@gmail.com

 

Koło Naukowe Bankowości (UE w Katowicach)

Koło Naukowe Bankowości przy Katedrze Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach powstało z inicjatywy studentów Akademii Ekonomicznej. Skupia studentów kierunku Finanse i Bankowość zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i rozwijaniem zainteresowań związanych z kierunkiem studiów. Koło istnieje nieprzerwanie od 2000 r.

Głównym celem działalności KNB jest rozwijanie „horyzontów myślowych” jego członków, poszerzanie ich wiedzy z zakresu bankowości i finansów, umożliwianie członkom Koła zdobywania doświadczeń w sferze wykraczającej poza czystą teorię nauk ekonomicznych. Cel ten jest realizowany poprzez:

  • organizowanie konferencji naukowych, seminariów i spotkań dyskusyjnych oraz aktywny udział w imprezach zewnętrznych tego rodzaju
  • częste spotkania dyskusyjne członków Koła
  • współpracę z pracownikami Katedry Finansów
  • udział w konkursach tematycznych

Kontakt:
Studenckie Koło Naukowe Bankowości
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
www: www.knb.ae.katowice.pl