Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Ulga za złe długi

Nowelizacją ustawy PIT oraz ustawy CIT wprowadzono odpowiednio do pierwszej z ustaw art. 26i oraz do drugiej art. 18f. Analogiczne brzmienie obu przepisów umożliwia podatnikowi-wierzycielowi pomniejszenie przychodu o kwotę niezapłaconych wierzytelności tzw. ulga za złe długi. Dłużnik z kolei, będzie miał obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę niezapłaconego zobowiązania, które zaliczył uprzednio do kosztów uzyskania przychodu.