Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

XII edycja – 2021

XII OGÓLNOPOLSKIE DNI RACHUNKOWOŚCI

„Rachunkowość przyszłości – szanse i zagrożenia”

 

XII Ogólnopolskie Dni Rachunkowości już za nami!

 

Po miesiącach intensywnych przygotowań w dniu 16 kwietnia odbyło się jedno
z najważniejszych wydarzeń w życiu naszego Koła – Konferencja Naukowa.

W tym roku Ogólnopolskie Dni Rachunkowości odbyły się w formie zdalnej, jednak Rachmistrze dołożyli wszelkich starań, aby były one pełne atrakcji!

 

Pora na podsumowanie naszej konferencji.

 

Temat przewodni XII Ogólnopolskich Dni Rachunkowości to „Rachunkowość przyszłości – szanse i zagrożenia”.

Konferencję otworzył Kierownik Katedry Rachunkowości, Przewodniczący Kolegium Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr. hab. Andrzej Krystian Piosik, prof. UE. Uczestników powitali również Dyrektor Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział
w Katowicach, Pan Marcin Tatoj oraz Opiekun Naukowy Koła Naukowego Rachunkowości „Rachmistrz”, Pani Iwona Franczak.

W trakcie Konferencji odbyły się 2 sesje referatowe, w trakcie których uczestnicy aktywni przedstawiali swoje referaty naukowe. W konkursie na najlepszy referat jury w składzie Opiekun Koła Naukowego Rachunkowości Rachmistrz – Pani Iwona Franczak, Dyrektor Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Katowicach – Pan Marcin Tatoj oraz Członek Honorowy naszego Koła – Pani Katarzyna Struzik wyłoniło 3 laureatów. Zostali nimi:

 • I miejsce – Hanna Janulek, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, która wygłosiła referat pt. „Ujawnienie informacji niefinansowych wyzwaniem sprawozdawczości XXI wieku”,
 • II miejsce – Zuzanna Kiełbasa, Agnieszka Konior – studentki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, które wygłosiły referat pt. „Działalność badawczo
  – rozwojowa jako szansa na rozwój przedsiębiorstw europejskich”,
 • III miejsce – Kinga Dębska, Adrian Kocur – studenci Politechniki Rzeszowskiej, którzy wygłosili referat „Przyszłość rachunkowości a postępująca globalizacja”.

Wszystkim laureatom raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

W ramach XII Ogólnopolskich Dni Rachunkowości zostało przeprowadzone Klubowe Wyzwanie Rachunkowe, w trakcie którego uczestnicy zmagali się z zagadnieniami z zakresu rachunkowości oraz zagadnień podatkowych. Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia Dyrektora Stowarzyszenia Księgowych Oddział w Katowicach, Pana Marcina Tatoja, który przedstawił podstawowe informacje o działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Następnie przedstawione zostały wyniki Klubowego Wyzwania Rachunkowego.

Miejsca na podium zajęły:

 • I miejsce – Klaudia Garłowska, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • II miejsce – Klaudia Wołek, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • III miejsce – Magdalena Kożuch, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Serdecznie gratulujemy!

 

Nieodłącznym elementem Ogólnopolskich Dni Rachunkowości są wykłady przygotowywane przez naszych Partnerów. W tym roku uczestnicy konferencji mieli możliwość posłuchać 2 wystąpień:

 • KAUFLAND, Systemy ERP oraz ich wpływ na zawód księgowego. Automatyzacja
  w księgowości okiem księgowego, Pani Karolina Czuba,
 • KPMG, Sprawozdawczość finansowa w czasach COVID-u, Pan Tomasz Sobieski.

Dzięki ambasadorce firmy Kaufland na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Pani Zuzannie Mizerskiej, oraz ubiegłorocznej ambasadorce i obecnej praktykantce KPMG, Pani Zuzannie Kiełbasie, uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o obszarach działalności obu firm.

Na zakończenie konferencji uczestnicy wzięli udział w quizie integracyjnym, przygotowanym przez niekwestionowanego mistrza śląskiej godki, członka naszego Koła, Roberta Tkocza.

Uczestnicy mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę z zakresu gwary oraz historii Śląska – poniżej krótka relacja.

W tym roku w XII Ogólnopolskich Dniach Rachunkowości udział brali studenci z Rzeszowa, Poznania, Łodzi, Krakowa, Częstochowy, Torunia oraz Katowic, którym bardzo gorąco dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy również Partnerowi Głównemu – firmie KPMG oraz Partnerom: Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział w Katowicach, Wydawnictwu Rachunkowość, Wydawnictwu C.H. Beck, firmie Kaufland oraz Klubowi Młodych Księgowych działającym przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oddział w Katowicach. Dziękujemy za wsparcie merytoryczne wydarzenia, a także ufundowanie nagród rzeczowych dla uczestników oraz laureatów XII Ogólnopolskich Dni Rachunkowości.

Dziękujemy także Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz Prezydentowi Miasta Katowice za objęcie organizowanego przez nas wydarzenia Patronatem Honorowym oraz serwisowi Kariera w Finansach za objęcie wydarzenia Patronatem Medialnym.

 

Do zobaczenia za rok!