Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

PK-Odpis amortyzacyjny środka trwałego