Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

WB-Spłata zobowiązania wobec dostawcy

Chcemy wzbogacać i odświeżać  wiedzę o podstawowych operacjach księgowych w rachunkowości, dlatego też wprowadzamy kategorię Księgowań w naszym kole. Zapraszamy do zapoznania się 📚