Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Wypłata środków pieniężnych z banku – dowód księgowy WB (wyciąg bankowy)