Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

OSKAR 2011 w Toruniu

W dniach 19-20 kwietnia 2011 r. w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości „OSKAR 2011”. Konferencję organizowało studenckie Koło Naukowe Rachunkowości działające na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W konferencji udział wzięli studenci z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Wśród uczestników nie zabrakło również reprezentacji naszej uczelni. SKNR „Rachmistrz” reprezentowane było przez Patrycję Szczecinę oraz Judytę Sztymelską.

Konferencja trwała dwa dni. Podczas pierwszego dnia zostały wygłoszone referaty, które zostały wcześniej zgłoszone do konkursu i otrzymały pozytywną recenzję. W godzinach popołudniowych uczestnicy zostali zabrani przez organizatorów na wycieczkę po Toruniu. Pogoda sprzyjała spacerom i poznawaniu nowych miejsc. Toruń przywitał studentów słońcem i wiosenną pogodą. Jedną z głównych atrakcji była wizyta w Muzeum Żywego Piernika, gdzie każdy z uczestników miał okazję samodzielnie zrobić i upiec pamiątkowy piernik. Wieczór zakończył się wspólną kolacją oraz mniej oficjalną częścią konferencji, czyli integracją.

Drugiego dnia studenci kontynuowali wygłaszanie referatów. Po każdej z sesji odbywał się panel dyskusyjny z udziałem kadry naukowej i osób biorących udział w konferencji. Wygłoszone referaty podlegały ocenie ekspertów, którzy wyłonili najlepsze prace. Referat Patrycji Szczeciny i Judyty Sztymelskiej, studentek reprezentujących naszą uczelnię, zajął III miejsce. Swoją pracą „Kodeksy etyczne jako podstawowe narzędzie podnoszenia poziomu etycznego firm- teoria i praktyka” autorki zainteresowały zarówno jury, jak i pozostałych uczestników konferencji.

Zakwalifikowane do konferencji prace zostaną opublikowane w formie książkowej. Ponadto prace wyróżnione znajdą się w jednym z numerów czasopisma Stowarzyszenia Księgowych w Polsce „Rachunkowość”. Uczestniczki konferencji przywiozły z Torunia słoneczne wspomnienia, słodkie pierniki oraz cenne nagrody.

Dziękujemy za zaproszenie i serdecznie gratulujemy uczestnikom!

Galeria: