Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Wprowadzenie do ewidencji inwestycji niefinansowych otrzymanych w formie aportu