Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Spadek obrotów gospodarczych u przedsiębiorcy

W przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,wtedy pod pojęciem miesiąc rozumie się 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych.