Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Wycena należności na dzień bilansowy – różnice kursowe dodatnie