Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Partnerzy

EY

EY to światowy lider w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego. Firma zatrudnia ponad sto tysięcy osób w 140 krajach. Polskie siedziby Ernst & Young zlokalizowane są w 6 miastach: Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Łodzi.Pracownicy EYY to profesjonaliści, dla których najważniejsze są: uczciwość, szacunek i praca zespołowa. To ludzie pełni energii i entuzjazmu, nie bojący się wyzwań i odważnie realizujący swoje zadania. Dzięki możliwości nieustannego rozwoju i dążenia do sukcesu są ludźmi spełnionymi.Dzisiejszą pozycję wiodącej organizacji Ernst & Young zawdzięcza odważnemu kierownictwu oraz zaangażowaniu pracowników na całym świecie.

Swoim klientom oferują cały wachlarz usług najwyższej jakości. Mogą pochwalić się doświadczeniem w branżach tj. motoryzacja, media i rozrywka, chemia, nafta, gaz, energetyka, nieruchomości, technologia, telekomunikacja, produkty konsumenckie. Świadczą również szereg usług dla sektora rządowego i publicznego oraz ochrony zdrowia. Oferują także usługi finansowe, m.in.
z zakresu zarządzania aktywami czy bankowości i rynków kapitałowych.

Kontakt:

EY

Biuro w Katowicach

ul. Chorzowska 50

40-121 Katowice

telefon: +48 32 760 77 00

fax: +48 32 760 77 10

www.ey.com/PL

 

PricewaterhouseCoopers

 PricewaterhouseCoopers świadczy usługi audytowe, doradcze i podatkowe w oparciu o specjalizację branżową dla Klientów z sektora publicznego i prywatnego. W polskich biurach w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie pracuje ponad 1000 osób.

W strukturze PricewaterhouseCoopers w Polsce działają zespoły branżowe w takich dziedzinach gospodarki, jak: energetyka, branża metalowa i górnicza, branża chemiczna, naftowa i gazownicza, handel, nieruchomości, motoryzacja, sektor farmaceutyczny, sektor finansowy, technologia, komunikacja, media i rozrywka, transport i logistyka, sektor publiczny, sektor drzewny, papierniczy i meblarski.

W ramach kompleksowej obsługi Klientów w Katowicach firmę reprezentują działy: Audyt i usługi doradcze, Doradztwo podatkowe.

Wspolnie z katowickim oddziałem PricewaterhouseCoopers od grudnia 2006 r. organizujemy cykliczne „Konsultacje z profesjonalista”. Członkowie naszego Koła mieli przyjemność uczestniczyć w PwC Day, który odbył się 26 maja 2006 r. oraz 10 maja 2007 r. w siedzibie firmy.

Kontakt:

PricewaterhouseCoopers

Biuro w Katowicach

Millenium Plaza

ul. gen. Sowińskiego 46

40-018 Katowice

telefon: 032 604-02-00

fax: 032 604-03-00

www.pwc.com/pl

pwcpoland@pl.pwc.com

 

 

 

 STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE

 

 

To najstarsza i największa polska organizacja skupiająca przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Od 1907 roku Stowarzyszenie dokłada starań, by jego członkowie odznaczali się najwyższej jakości kompetencjami i postępowali zgodnie ze standardami etyki.

W dobie globalizacji i integracji europejskiej Stowarzyszenie dzięki swoim doświadczeniom i ugruntowanej pozycji dąży do rozwijania rachunkowości i rewizji finansowej, by odzwierciedlały dokonujące się nieustannie zmiany i spełniały wymogi globalnie uznawanych standardów. Dążenie to potwierdzane jest codzienną pracą i zaangażowaniem członków Stowarzyszenia zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym.

Stowarzyszenie poczuwa się do odpowiedzialności za pomoc najsłabszym, by mogli oni się znaleźć w gronie najlepszych. Rozwijanie talentów wśród młodych ludzi i promocja nowych kadr poprzez umożliwienie im zdobycia gruntownej wiedzy jest jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia. Natomiast dla tych, którzy już poznali tajniki zawiłej sztuki, jaką jest rachunkowość i rewizja finansowa, Stowarzyszenie oferuje możliwość ustawicznego doskonalenia wiedzy i zapoznawania się z najnowszymi rozwiązaniami polskimi i międzynarodowymi.

XXI wiek niesie ze sobą nowe, trudne wyzwania. Szybko zmieniające się przepisy prawa i warunki prowadzenia działalności wymagają od środowiska zawodu księgowych i finansistów ciągłego przystosowywania się. Zadania stawiane tej grupie zawodowej mają coraz bardziej interdyscyplinarny i złożony charakter. W tych nowych warunkach Stowarzyszenie reprezentuje wszystkich przedstawicieli środowiska zawodowego, pomagając im w nadążaniu za duchem czasów.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny

00-443 Warszawa, ul. Górnośląska 5

tel. 22 622 77 39, 22 622-77-40,

faks 22 622 77 81