Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Dni Grupy Gumułka 2011

dn. 11-13 maja już po raz kolejny Grupa Gumułka przeprowadziła na naszej uczelni cykl szkoleń z zakresu finansów i podatków. W tym roku tematyką szkoleń była wycena wartości firmy, zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług oraz kreatywna rachunkowość. Jak co roku, Dni Grupy Gumułka cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony studentów naszej uczelni.

Pierwsze szkolenie pt. „Wycena wartości przedsiębiorstwa – między teorią a praktyką” zostało przeprowadzone przez Marcina Roja. Prowadzący w humorystyczny sposób przedstawił nam metody wyceny wraz z ich krótką charakterystyką. Pan Marcin opowiadał również o tym, jak wygląda prognozowanie przyszłych wyników w przedsiębiorstwie. Zagadnienia teoretyczne zostały poszerzone o aspekty praktyczne na przykładzie firmy.

Drugie spośród cyklu trzech szkoleń odbyło się 11 maja i obejmowało równie bardzo ciekawą tematykę tj. „Zmiany VAT”. Prowadzący – przedstawiciel działu podatkowego Grupy Gumułka – Marcin Kolmas, będący równocześnie absolwentem naszej uczelni, w jasny i prosty sposób zaprezentował zainteresowanym najważniejsze kwestie dotyczące podatku VAT, które uległy zmianie po 1 kwietnia 2011r. wraz z praktycznymi przykładami odnoszącymi się do omawianego problemu. W drugiej części spotkania uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak wygląda praca doradcy podatkowego, jakie posiada on kwalifikacje, obowiązki, co wchodzi w zakres świadczonych przez niego usług oraz co należy zrobić, by zostać specjalistą ds. podatków.

W trzecim, ostatnim dniu szkoleń, został zaprezentowany wykład na temat „Kreatywna księgowość, a oszustwa księgowe” przez panią Ewę Gajewską. Był on o tyle ciekawy, że oprócz części czysto teoretycznej, przedstawionej w formie wykładu, miał miejsce mały warsztat – uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, na podstawie specjalnie przygotowanych testów. Podczas spotkania studenci mieli okazję przekonać się jak, tak naprawdę cienka jest granica między prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującym prawem, a oszustwami, które znacznie przekraczają jego granice. Prowadząca szkolenie nie tylko przedstawiła ogólne zagadnienia związane z najczęściej fałszowanymi pozycjami sprawozdania finansowego, popierając je praktycznymi przykładami, lecz także zwróciła uwagę na trudność w ich wychwyceniu przez biegłych rewidentów podczas badania spółek.

Podsumowując, po raz kolejny na Uniwersytecie Ekonomicznym cykl szkoleń przeprowadzili specjaliści z Grupy Gumułka, dzieląc się z jeszcze mało doświadczonymi zawodowo studentami swoją wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości. Była to znakomita okazja dla wszystkich uczestników organizowanych spotkań do poszerzenie swojej wiedzy teoretycznej, a także do zdobycia doświadczenie w firmie, gdyż Grupa Gumułka dla najaktywniejszych uczestników przewidziała praktykę.

Galeria: