Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Jednolity Plik Kontrolny

Nowy JPK_VAT od 2020 roku. Co się zmieniło?

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek korzystać z nowego, przesyłanego elektronicznie co miesiąc, pliku JPK_VAT. Obowiązek:

  •    Od 1 stycznia 2020 r. obejmie wyłącznie dużych podatników (ponad 250 osób zatrudnienia i obroty przekraczające 50 mln euro lub ponad 250 osób zatrudnienia, gdzie suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro),
  •  Od 1 lipca 2020 r. obowiązek korzystania z nowych plików JPK_VAT obejmie pozostałe podmioty; podmioty te już od 1 stycznia będą mogły składać nowy JPK_VAT na zasadzie dobrowolności, przy czym pierwsze złożenie pliku zmusza do kontynuacji (nie można będzie powrócić do formy deklarowania VAT obowiązującej wcześniej takie podmioty).

 

Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w nowym pliku.

Nowy JPK_VAT nie ograniczy prawa do korzystania z kwartalnych rozliczeń. Podatnicy korzystający z tej formy:

  • co miesiąc będą przekazywać cześć ewidencyjną JPK w nowej formie (obecnie wysyłają pełny JPK_VAT),
  • raz na kwartał będą przekazywać ewidencję VAT wraz z deklaracją VAT – w formie nowego JPK_V7K.

Osobno, poza nowym JPK podatnicy zobowiązani są składać: VAT-UE, VAT-9M, VAT-8, VAT-11, VAT-12, VAT-13, VAT-21, VAT-23.