Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Dni grupy Gumułka 2012

10 i 11 maja 2012 roku odbyła się kolejna edycja Dni Grupy Gumułka – serii wykładów organizowanych przez firmę konsultingową Grupa Gumułka oraz SKNR Rachmistrz. Tegoroczne zajęcia obracały się wokół podatków, czyli tematyki nieco pomijanej na naszej uczelni.

W pierwszym dniu odbył się wykład pt. Ryzyko podatkowe – zasady, metody i narzędzia optymalizacji podatkowej prowadzony przez Marcina Kolmasa. Na szkoleniu omówiono podstawowe pojęcia i czynności podatkowe, zmierzające do minimalizacji tego ryzyka w działalności przedsiębiorstw. Uczestnicy wykładu mogli sprawdzić swoje możliwości, dokonując interpretacji przepisów w świetle różnych zdarzeń. Ponadto poruszono specyfikę zawodu doradcy podatkowego, co spotkało się ze sporym zainteresowaniem studentów.

Wykład ten okazał się dobrym wprowadzeniem do następnego szkolenia o tytulePodatek VAT – podstawowe zagadnienia oraz bieżące problemy praktyczne.Jarosław Ferdyn wyjaśnił wszystkie zawiłości podatku od towarów i usług, zwracając uwagę na różne wyjątki oraz wątpliwości. Także podczas tego wykładu odbyło się studium przypadku. Na podstawie podanych operacji gospodarczych część uczestników wypełniała deklarację VAT-7, natomiast inni musieli znaleźć błędy w przygotowanych już deklaracjach.

Oba zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a ich uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach. Wiedza nabyta podczas Dni Grupy Gumułka z pewnością będzie przydatna nie tylko na uczelni, ale i w życiu zawodowym.

Galeria: