Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

IP BOX

  • Cele:
    • Zwiększenie atrakcyjności prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej       w Polsce,
    • Zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych oraz patentów wydawanych przez Urząd Patentowy w Polsce oraz liczby patentów europejskich i międzynarodowych uzyskanych przez polskie podmioty,
    • Zachęcenie przedsiębiorców do szukania potencjału biznesowego w prawach własności intelektualnej.
  • Kto może skorzystać?
    • Przedsiębiorcy osiągający dochody z prawa własności intelektualnej uzyskanego z działalności badawczo – rozwojowej lub z usług badawczo– rozwojowych zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych