Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

I Śląska Konferencja Podatkowa.

15 kwietnia 2014 roku, we wtorek odbyła się w murach Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracji, pierwsza Śląska Konferencja Podatkowa pt. „Szkodliwa konkurencja podatkowa”, organizowana przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego UŚ (KNPP UŚ) oraz Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz”.

Konferencja była skierowana do praktyków, czyli doradców podatkowych, jak również do pracowników naukowych i studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa podatkowego. Myślą przewodnią owej konferencji była kontrowersyjna kwestia, szeroko rozumianych rajów podatkowych, a co się z tym wiąże, również sposobów unikania, uchylania oraz optymalizacji podatkowej. Konferencje otworzyły opiekunki zaprzyjaźnionych kół naukowych, czyli prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic (ze strony KNPP UŚ) oraz dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz (SKNR Rachmistrz). Sama konferencja dzieliła się na dwie części. W pierwszej swoje wystąpienia zaprezentowali praktycy, a zatem doradcy podatkowi, z takich firm jak KPMG czy ECDDP oraz przedstawiciel Ministerstwa Finansów w osobie Dyrektora Departamentu Polityki Podatkowej Cezarego Krysiaka. W drugiej natomiast do głosu doszli doktoranci oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego.

Nasze koło było godnie reprezentowane przez cztery członkinie. Jako pierwsze swój referat pt. „Sposoby na obniżenie podatku dochodowego” zaprezentowały Olga Hutyra oraz Aneta Gołębiowska, drugimi z kolei były Zuzanna Dziwoki oraz Monika Karczewska, które poruszyły temat „Przeciwdziałania wykorzystywaniu rajów podatkowych do celów uchylania się od opodatkowania oraz prania brudnych pieniędzy w państwach Unii Europejskiej”. Nagrodą za napisanie, a następnie prezentację wyżej wymienionych referatów będzie w najbliższym czasie ich publikacja w Zeszytach Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Reasumując, pierwszą Śląską Konferencję Podatkową można uznać za bardzo udaną i to zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Efektem udziału w powyższym wydarzeniu jest niewątpliwie poszerzenie wiedzy z zakresu prawa podatkowego, ale również, a może przede wszystkim zacieśnienie współpracy między kołami z UŚ i UE, a co z tego wynika, także zawarcie wielu nowych znajomości, jak również wzmocnienie starych miedzy członkami z dwóch uczelni. Pierwsza nie oznacza ostania, dlatego też z niecierpliwością czekamy na drugą edycję w następnym roku, oby równie udaną i owocną w pozytywne wrażenia tak samo jej poprzedniczka J.

 

[nggallery id=4]