Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla naszych Rachmistrzyń

10 grudnia br. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015.


Rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi 3461 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 2646 wniosków studentów i 815 wniosków doktorantów. Na podstawie przedstawionych przez Zespół rankingów przyznano 926 stypendiów dla studentów oraz 89 stypendiów dla doktorantów.

Stypendia Ministra otrzymały trzy studentki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w tym dwie Rachmistrzynie:

  • Ewelina Papaj, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, kierunek: Finanse i rachunkowość;
  • Wioleta Placha, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, kierunek: Finanse i rachunkowość.

W imieniu całego koła serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Jesteśmy dumni z tak zdolnych członków naszego koła:-)