Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Spotkania z praktykiem #2

3 kwietnia 2017 miało miejsce kolejne szkolenie z cyklu „Spotkania z praktykiem”, pt. „Cash flow – czytanie i analiza”. Szkolenie poprowadził partner zarządzający – dr Roman Seredyński z firmy UHY ECA SA, który przybliżył nam tematykę rachunku przepływów pieniężnych.

Członkowie koła mieli okazję poznać przyczyny wprowadzenia obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz metody jego przygotowywania. Temat został przedstawiony w sposób praktyczny, poprzez rozwiązywanie mini kazusów oraz analizę rachunku przepływów pieniężnych jednej ze spółek notowanych na giełdzie.

Serdecznie dziękujemy firmie UHY ECA za przeprowadzenie szkolenia oraz wszystkim uczestnikom za obecność. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania!