Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Tarcza antykryzysowa-ustawa zatwierdzona

Już jest ostateczna wersja ustawy zawierająca rozwiązania projektu tarczy antykryzysowej!!!
Od dziś będziemy informować was o tym jakie korzyści niesie ona dla przedsięborców i nie tylko.
Jednym z punktów pomocy dla przedsiębiorcy jest możliwość ubiegania się o środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z zastrzeżeniem, że przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r i spełnia inne warunki związane z ochroną miejsc pracy.