Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

Odpisy aktualizujące należności z tytułu pożyczek lub odsetek