Studenckie koło naukowe

Rachmistrz

przy Katedrze Rachunkowości

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa, LUBLIN 2011 r.

W dniach 24-25 października 2011r. w Lublinie odbyła się I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Wybrane aspekty rachunkowości w praktyce”. Została ona zorganizowana przez Grupę Rachunkową „Rewident” działającą w ramach Koła Naukowego Ekonomistów Uniwersytetu Marie Curie- Skłodowskiej. SKNR Rachmistrz reprezentowały: Sabina Glik, Paulina Kocińska, Marta Kopińska oraz Patrycja Szczecina.

Po męczącej podróży pociągiem na uczestników czekały liczne atrakcje. Po smacznym obiedzie w uczelnianej stołówce i zakwaterowaniu w Domu Studenta udaliśmy się do Fantasy Parku, gdzie zaplanowano integrację uczestników z członkami Rewidenta przy kręglach. Z przyczyn technicznych nastąpiła mała zmiana i ostatecznie doskonaliliśmy nasze umiejętności bilardowe. Następnie udaliśmy się na wieczorne zwiedzanie miasta. Widoczny z oddali pięknie oświetlony Zamek Lubelski oraz zabytkowe kamienice i kościoły, jak również renesansowe uliczki na Starym Mieście zrobiły na nas duże wrażenie. Nie przeszkodził w tym fakt, że z uwagi na późny przyjazd do Lublina tempo zwiedzania było dość szybkie. Po drodze widzieliśmy również pomnik Unii Lubelskiej. Dla niektórych atrakcją na czasie był dom Janusza Palikota. Dzień zakończyliśmy kolacją i imprezą w klubie „Archiwum”.

Drugi dzień rozpoczęliśmy porannym wyjściem na uczelnię, gdzie miała odbyć się konferencja. Prezentacje referatów podzielono na dwie sesje. Na wstępie przyznano dwa wyróżnienia, które zdobyli reprezentanci uczelni w Krakowie i Lublinie. W pierwszej sesji swoje referaty zaprezentowały nasze drużyny- Paulina Kocińska i Patrycja Szczecina: Opinia biegłego rewidenta jako podstawa wiarygodności sprawozdania finansowego, a następnie Marta Kopińska i Sabina Glik: Instrumenty finansowe w rachunkowości . W przerwie Pani dr M. Kamieniecka (redaktor naukowy publikacji referatów) omówiła indywidualnie z uczestnikami ich referaty, przekazując uwagi i udzielając cennych wskazówek dotyczących strony technicznej pisania prac naukowych. Po poczęstunku przystąpiliśmy do drugiej sesji referatów. Następnie wszystkim referującym wręczono upominki i zrobiono pamiątkowe zdjęcia.

Konferencja przebiegła bardzo sprawnie, co spowodowane było koniecznością dostosowania się do naszego połączenia kolejowego. Podróż spędziliśmy w dobrych humorach, pozytywnie wspominając ten daleki i interesujący wyjazd. Dziękujemy członkom „Rewidenta”- zwłaszcza Kamilowi Mazurkiewiczowi i Beacie Lewickiej- za troskę o zaproszonych gości i perfekcyjne przygotowanie i realizację programu naszego pobytu w Lublinie- Mieście Inspiracji.